Generalforsamling 2023

 

Fremmøde 8 personer fra nr. 1,3,9,13,26,30 og 34

Ordstyrer Jeanette fra Nr 26

Referent Maria fra nr. 34

 

Formandens beretning

Trampolin opsat i sep 2022. Lader til at være en god investering når man ser på

omfanget af børn der benytter sig af den.

Det viste sig dog endnu engang at legeplads gemte på skjulte udfordringer. Det viser

sig at kommunen har opdaget at vi ikke har haft en brugsaftale i forhold til at oprette

og vedligeholde det grønne areal vi kalder legepladsen. Det samme har været

tilfældet med beskæring og vedligehold af vejtræer og andet fælles grønt.

Bestyrelsen har derfor haft en del korrespondance med kommunen. Der er nu

forhandlet en aftale om brugsret på plads der skal genforhandles om 20 år.

Kommunen er dog i princippet fortsat berettiget til at opsige aftalen med 1 års varsel,

hvis de beslutter at der f.eks. skal anlægges et kommunalt byggeri.

Vi satser dog stærkt på at dette ikke bliver aktuelt grundet arealets størrelse og

kommunens generelle ønske om rekreative områder i beboelsesområder.

Vi kan derfor beskære og vedligeholde som vi altid har gjort, eneste forskel - nu er

det lovligt.

Der har de foregående år været usikkerhed om hvorvidt der skulle rekvireres

legeplads tilsyn hvert eller hvert andet år. Det er nu efter oprettelse af

brugsretsaftalen og opsætning af trampolinen besluttet at det fremadrettet skal ske

årligt.

Sankt Hans bød på stort fremmøde og var en hyggelig aften.

Til Gengæld blev sommerfesten aflyst grundet for få tilmeldte. Flere ytrer ønske om

reminder om tilmelding så man husker at få sig meldt til. Vi giver det en chance mere

i år og håber at corona skubbede arrangementer er ved at være ovre.

Efterårs Arbejdsdag aflyst - det kommer ikke til at ske igen, ihvertfald ikke uden

medfølgende begrundelse. (Det skyldes at rigtig mange havde meldt afbud til dagen

derudover var det primært beskæring der var på programmet og de var så fyldte

med æbler og bær, at det blev vurderet til at blive et for omfattende griseri)

Mød din nabo

Dejligt stort fremmøde, Tak for det. Vi gentager succesen næste år og håber der

endnu flere der har lyst til en uforpligtende aften i selskab med naboerne.

Fastelavn

For 1. gang i årevis blev denne gode tradition genoptaget. Der var tøndeslagning og

hygge med kaffe og fastelavnsboller.Dejlig eftermiddag som vi håber flere har lyst til

at deltage i næste år. Der er lagt op til at alle kan deltage unge som ældre børn og

børnebørn.

 

Regnskab

Godkendt

 

Valg til bestyrelsen

Trods de få fremmødte lykkedes det at vælge ny bestyrelse.

Maria nr. 34 valgt ind som menigt medlem i stedet for Linda nr. 18 og tager det år der

resterer af hendes valgperiode

Martin i nr 26 valgt ind i bestyrelsen som kassér i stedet for Toke i nr 1.

Emil i nr. 13 fortsætter som menigt medlem.

Bjarne i nr. 3 fortsætter som formand.

AK i nr. 9. valgt som revisor

Claus i nr.6. fortsætter som revisor suppleant.

 

Arrangementer i 2023/24

Arbejdsdag lørdag d. 22 april kl.9-12

Der bliver behov for alle mand. Program følger med reminder:)

Sankt Hans fredag d. 23 juni

Ingen har meldt sig til at stå for årets Sankt Hans. Så kom frisk. Det er en meget

overkommelig opgave. Der skal laves et bål. Der er ikke krav om heks og de der

deltager medbringer selv mad og drikkevarer. Hvis man synes kan man lave snobrød

og riste skumfiduser men det bestemmer arrangøren helt og holdent. En lille notis i

postkassen eller digitalt kan også anbefales.

Sommerfest lørdag d. 19 august arrangeres af nr. 1, 10 og 34 håber mange vil

sætte kryds i kalenderen allerede nu:)

Arbejdsdag lørdag d. 7. oktober bestyrelse indkalder.

“Mød din nabo 2024” bliver engang i januar/februar. Peter i nr. 28 og Maria i nr.

34 arrangerer

Fastelavn 2024 (11. februar) arrangeres af Emil i nr. 13.

 

Evt.

Nabohjælp

Der opfordres til at hente/downloade den app der hedder nabohjælp.

på hjemmesiden www.Nabohjælp.dk kan man læse meget mere.

Men kort fortalt kan den bruges til at kommunikere i hvis man f.eks oplever noget

mistænkeligt eller der har været indbrud i kvarteret.

Hvis der er opbakning til det vil vi kunne rekvirere et skilt med nabohjælp der efter

sigende skulle virke præventivt. Det følger vi op på, på næste generalforsamling

Gamle gryder, skåle, fade mm i stål

Legeplads er fyldt med ituslået plastic legetøj derfor opfordres det til at der suppleres

med “nyt” køkkenudstyr i mere holdbart materiale. Kom gerne med en gryde, pande,

skål, grydeske eller lign. hvis I har noget gammelt liggende. Rustfrit stål er en vinder

og så slipper vi for plastic stumper ud over det hele.

Hastighed

Der opfordres på det kraftigste til at sænke farten når man kører motoriseret køretøj

på Fugldalen. Der opleves særligt ved indkørsel til Fugldalen at der køres alt for

stærkt. Spred budskabet!

Facebook

Forslag om oprettelse af lukket facebookgruppe. Her kan vi orientere hinanden når

der er spontane arrangementer eller hvis vi oplever noget mistænksomt. Der må dog

fortsat gerne sendes beskeder til bestyrelsen som denne skal videreformidle men

det garanteres ikke at beskeder herfra kommer afsted nu og her. Derfor kan en

facebook gruppe måske være aktuel til hurtig kommunikation.