Bestyrelsen


Formand:

Bjarne Kjærsgaard Jensen (nr 3)

Kasserer

Toke Siggaard (nr 1)
NB: Foreningen har ingen kontant kassebeholdning !!!

Menige medlemmer

Linda E. Jeppesen (nr 18)
Margrethe Villumsen (nr 24)
Emil Damkjær Herløv Hansen (nr 13)Suppleanter

Anne Kirstine (nr 9)
Susanne (nr 16)

Revisor

Susanne (nr 16)

Revisorsuppleant

Claus (nr 6)